กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้

กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ กระเบื้องของคนไทยที่สู้กับประเทศจีน

 

กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ เป็นกระเบื้องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยลายที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสวยงาม เหมือนจริง อีกทั้งคุณภาพของกระเบื้องลายไม้ไดนาสตรี้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ ผลิตโดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ผลิตกระเบื้องรายหลักของประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงวิธีการผลิตและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สีสัน รวมถึงมีการพัฒนาด้านการตลาดตลอดมา โดยทำตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดีฟ ศรีลังกา เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ฟิจิ ลาว กัมพูชา เยเมน และไต้หวัน เป็นต้น

 

แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ทำให้อัตราการนำเข้ากระเบื้องจากประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชาวไทยโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการลงไป อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับปรุงในด้านมาตรฐานและคุณภาพของกระเบื้องไดนาสตรี้ จึงทำให้กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ ซึ่งเป็นกระเบื้องของบริษัทคนไทย สามารถต่อสู้กับกระเบื้องจากจีน ซึ่งมักมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับกระเบื้องขนาดเท่า ๆ กัน ทั้งในด้านของราคาและคุณภาพมาตรฐาน

 

โดยพบว่าสินค้ากระเบื้องจากประเทศจีนกว่าครึ่งหนึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทั้งตัวอาคารและผู้อยู่อาศัยโดยตรง สิ่งนี้เป็นสิงที่ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง แต่กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ เป็นกระเบื้องที่ได้รับมาตรฐานมอก. ซึ่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรับเหมาสามารถไว้วางใจได้ นอกจากเรื่องของคุณภาพที่กระเบื้องลายไม้ ไดนาสตรี้ ยังสามารถสู้กับกระเบื้องจากประเทศจีนได้แล้ว ยังมีเรื่องของราคาที่กระเบื้องไดนาสตรี้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่แข่งขันกับกระเบื้องจากจีนได้ เนื่องจากการวิจัยค้นหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าวัตถุดิบเดิม การขยายกำลังการลิต รวมถึงการพัฒนาส่วนผสมของเนื้อกระเบื้อง ซึ่งสามารถลดต้นทุนทางพลังงานได้

 

ด้วยการรักษาชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพและทางด้านราคา ทำให้กระเบื้องลายไม้ไดนาสตรี้ สามารถต่อสู้การเข้ามาตีตลาดของกระเบื้องจากประเทศจีน ที่มักมีราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพต่ำได้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *