ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

การว่ายน้ำเป็นการพักผ่อนและออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง ดังนั้นในยุคนี้จึงมีการสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวไว้ที่บ้าน เพื่อให้คนในครอบครัวได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งสระว่ายน้ำที่ปูด้วยกระเบื้องเป็นสระว่ายน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากรูปแบบและสีของกระเบื้องทำให้สระมีความสวยงามและโดดเด่นมาก ซึ่งการดูแลสระนอกจากติดเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำภายในสระแล้ว ยังต้องดูแลกระเบื้องที่ใช้ในการปูเพื่อให้สระมีความสวยงามน่าใช้งานและทนทาน ซึ่งการดูแลกระเบื้องสระว่ายก็มีวิธีดูแลดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

1.เก็บขยะ

สำหรับสระน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งหรือกลางแจ้ง บางครั้งอาจจะมีเศษขยะหรือเศษใบไม้ปลิวหล่นลงมาในสระได้ ขยะเหล่านี้จะทำให้น้ำเกิดเน่าเหม็นและเป็นตะกอนเกาะอยู่ตามแผ่นกระเบื้องสระว่ายน้ำ ส่งผลให้เมื่อเวลาลงเล่นน้ำแล้ว อาจเกิดการลื่น เนื่องจากคราบตะกอนที่ติดอยู่ตามกระเบื้องได้ ในการทำความสะอาดสระ ดังนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ถึงรอบการทำความสะอาดสระ แต่หากเห็นขยะหรือสิ่งสกปรกตกลงไปในสระก็ควรทำการเก็บออกในทันที เพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสียได้ แต่สำหรับการทำความสะอาดแบบครบทุกขั้นตอน สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเก็บขยะและสิ่งสกปรกที่มีลักษณะเป็นชิ้น ๆ ออกจากสระให้หมดเสียก่อน เพื่อที่จะได้ทำความสะอาดในขั้นตอนต่อไปได้ง่าย

 

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

2.ขัดกระเบื้อง

หลังจากที่ทำการเก็บเศษขยะออกไปจากสระหมดแล้ว ให้นำแปรงสำหรับขัดกระเบื้องสระว่ายมาทำการขัดให้บนกระเบื้องทุกแผ่นอย่างช้า โดยเฉพาะบริเวณที่สังเกตเห็นคราบตะกอนติดอยู่บนกระเบื้องอย่างชัดเจนและส่วนที่เป็นร่องระหว่างกระเบื้อง เนื่องจากส่วนร่องนี้จะมีคราบสกปรกติดอยู่มากกว่าส่วนผิวหน้าของกระเบื้อง เนื่องจากผิวหน้าของกระเบื้องจะมีลักษณะมันวาว ทำให้สิ่งสกปรกติดอยู่น้อยมาก สำหรับการใช้แปรงขัดกระเบื้องนั้น สามารถทำการขัดได้ในขณะที่น้ำยังอยู่เต็มสระ แปรงสำหรับขัดสระว่ายน้ำสามารถใช้ได้ทั้งแปรงที่เป็นไนล่อนและแปรงที่เป็นแสตนเลส

เนื่องจากกระเบื้องสำหรับปูสระว่ายน้ำเป็นกระเบื้องที่มีความทนทานต่อการขัดถูได้สูง ดังนั้นจึงสามารถใช้แปรงแสตนเลสได้ เมื่อทำการขัดพื้นกระเบื้องด้วยแปรงตะกอนที่ติดอยู่จะหลุดออกมา เป็นตะกอนดำหล่นอยู่ตามพื้นสระว่ายน้ำ ในการขัดกกระเบื้องสระว่ายจะต้องทำการขัดทั้งกระเบื้องที่เป็นผนังด้านข้างและพื้นด้านล่างของสระทั้งหมดในการทำความสะอาดแต่ละครั้ง ห้ามขัดที่ผนังหรือพื้นเพียงอย่างเดียว เพราะตะกอนที่เกิดอยู่ด้านในส่วนที่ไม่ได้ทำการขัดจะทำให้น้ำเน่าเสียหรือขุ่นได้

 

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

3.ดูดตะกอน

ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการขัดกระเบื้องสระว่ายด้วยแปรงหากไม่ทำการดูดออกจากน้ำภายในสระ หากไม่ทำการดูดตะกอนออกด้วยเครื่องดูดตะกอนที่มีสายดูดตะกอนทำหน้าที่ในการพาตะกอนในสระออกมานอกสระในทันที แล้วปล่อยให้เครื่องกรองน้ำที่ทำหน้าที่กรองน้ำตามปกติ ทำการกรองตะกอนที่เกิดจากการขัดทำความสะอาดให้หมดไปจากสระจะไม่เกิดผลดีต่อทั้งน้ำภายในสระและเครื่องกรองน้ำ เนื่องจากการทำเช่นนั้น เครื่องกรองน้ำจะต้องทำงานอย่างหนักในการกรองตะกอน ส่งผลให้เครื่องมีอายุการใช้งานที่สั้นลง เสียง่าย และบางครั้งเครื่องกรองอาจจะไม่สามารถกรองตะกอนได้หมดในระยะเวลาสั้น

ทว่าต้องใช้เวลาหลายวันในการกรองตะกอนให้หมด ซึ่งตะกอนจะเกิดการหมักหมมทำให้น้ำภายในสระเน่าเสียได้ ดังนั้นหลังจากที่ทำการขัดตะกอนออกจากกระเบื้องสระว่ายน้ำออกแล้ว ให้ทำการดูดตะกอนออกจากสระด้วยเครื่องดูดตะกอน โดยในการดูดควรทำการดูดอย่างช้า ๆ เพื่อให้เครื่องทำการดูดตะกอนออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งการดูดตะกอนนี้สามารถดูดได้ในขณะที่มีน้ำอยู่ในสระเช่นเดียวกับการขัดกระเบื้อง สำหรับการดูดตะกอนควรทำการดูดอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีตะกอนหลงเหลืออยู่ในสระน้อยที่สุด

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

4.ตรวจสภาพน้ำ

หลังจากที่ทำความสะอาดกระเบื้องสระว่ายภายในสระว่ายน้ำเสร็จแล้ว จะต้องทำการตรวจเช็คสภาพน้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม คือ ค่า pH ของน้ำที่อยู่ภายในสระจะต้องมีค่า 7.4 หรืออยู่ระหว่าง 7.2-7.6 ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกันและค่าคลอรีน (ค่า Cl) ควรอยู่ระหว่าง 1.0-1.5 ppm ซึ่งค่าคลอรีนในระดับนี้จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ ลดการสะสมเกิดสาหร่าย ตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญระดับความเข้มข้นในช่วง 1.0-1.5 ppm จะไม่ส่งผลต่อดวงตา นั้นคือไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาหลังจากที่ลงเล่นน้ำนั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งหลังจากที่ทำความสะอาดกระเบื้องสระว่ายน้ำแล้ว สภาพของน้ำอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องทำการปรับสภาพน้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมทุกครั้งหลังทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานต่อไป

 

ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
ขั้นตอนการดูแลกระเบื้องสระว่ายน้ำให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

สำหรับการทำความสะอาดกระเบื้องสระว่ายควรทำความสะอาดอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ โดยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่ออาทิตย์และสระว่ายน้ำขนาดเล็กสามารถทำความสะอาด 2 ครั้งต่ออาทิตย์ได้ เพียงเท่านี้กระเบื้องสระว่ายของคุณก็จะมีความสวยงามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

อ่างล้างมือเซรามิค

อ้างล้างมือเซรามิค

ศิลปะคนมักมองว่าก็เป็นแค่งานวาดบนกระดาษทั่วไป แต่จริงๆแล้ว ศิลปะเข้าได้กับทุกๆอย่าง อย่างวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง งานศิลปะกับอ่างลางมือเซรามิคนะครับ

อ่างล้างมือเซรามิค ลายโบราณ เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าคนมี่ใช้ของประเภทนี้ต้องรักในงานศิลปะ และลายเส้นจริงๆ แต่มันก็คืออดีตแหละครับ แต่ ณ ปัจจุบันคนส่วนมากเริ่มที่จะรู้จักและสนใจในเรื่องศิลปะมากขึ้น สนใจเรื่องของลายมากขึ้น เพราะลายเหล่านี้มันจะเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ลายแต่ละลายที่ทำออกมาจะไม่เหมือนกันเลย ทำให้อ่างล้างมือเหล่านี้เริ่มเป็นที่ต้องการ

อ่างล้างมือเซรามิค
อ่างล้างมือเซรามิค

อ่างล้างมือเซรามิค ที่มากกว่าอ่างล้างมือทั่วไป

โดยอ่างล้างมือที่สไตล์นี้เรามักจะเห็นได้ตาม โรงแรม ที่พักตากอากาศ รีสอร์ท เป็นต้น ถามว่าทำไมเรามักจะเห็นอ่างล้างมือสไตล์แบบนี้ ตามโรงแรม หรือที่พักตากอากศ เพราะลายของอ่างล้างมือที่ช่างศิลปะวาดลงไปแต่ละครั้งนั้น ลายพวกนี้จะกลายเป็นกิมมิคของสถานที่นั้น เหมือนกับเราทานอาหารญี่ปุ่นนะครับ ต้องมี ปลาดิบอยู่ตลอด จึงจะเป็นอาหารญี่ปุ่น ก็ไม่ต่างกันครับ ที่โรงแรม ที่พักจะมีของตกแต่งที่บ่งบอกความเป็นสไตล์ของตัวเอง บ้างโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ถึงขั้นสลักชื่อลงไป หรือว่า ออกแบบลายโดยเฉพาะ เลยนะครับว่า ลายนี้ถูกออกแบบโดยใคร ลายนี้สื่ออะไร มันเลยกลายเป็นสินค้า ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าทางความหมาย ของมัน

 

อ่างล้างมือสไตล์ศิลปะ ก็มีหลากหลายแบบด้วยกันบางคนชอบลายเยอะ บางคนชอบลายน้อย ก็สามารถทำได้หมด โดยเฉพาะช่างฝีมือของเดอะตรีทัช ที่สามารถออกแบบลาย เขียนลายของ อ่างล้างมือเซรามิคได้อย่างใจนึก จึกกลายมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ที่เอาไปออกบูทในงาน Style 2018 มาทำให้ ผู้คนที่สนใจงานประเภทนี้ ยิ่งสนใจและได้รับผลตอบรับอย่างดี ร่วมถึงลายที่ลูกค้า สามารถเป็นคนออกแบบได้อีกด้วย ทำให้อ่างล้างมือนี้ กลายเป็นสินค้าชิ้นเอก ที่มีชิ้นเดียวในโลกขึ้นมา

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

กระเบื้องใบไม้

กระเบื้องใบไม้

นับวัน ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลมากเท่าไร สิ่งแปลกใหม่ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็ยิ่งแปลกตามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใกล้ตัวหรือไกลตัว เห็นจากสื่อ หรือ เห็นจากด้วยตาของเราเอง อาทิ รถยนต์ บ้านที่มีทรงแปลกๆ หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆคือ พื้นครับ ใช้แล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึง พื้นกัน แต่เป็นพื้นที่ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องลายใบไม้ นั้นเอง

กระเบื้องลายใบไม้ เป็นสินค้าใหม่ที่ถูกออกแบบให้ต่างจากเดิมที่เราเห็นๆอยู่ในปัจจุบันคือ กระเบื้องที่เป็นสี่เหลี่ยม แต่นี้คือ กระเบื้องลายใบไม้ ที่มีการออกแบบสินค้าในแนวใหม่

กระเบื้องใบไม้ ใช้ตกแต่งส่วนไหนได้บ้าง

การตกแต่ง ด้วยกระเบื้องใบไม้นั้นใช้ได้ในทุกที่เลย เพราะการออกแบบในความคิดของแต่ละคนย่อมไม่จำกัดอยู่แล้ว แต่เราอาจต้องคำนึงถึงวัสดึที่นำไปใช้ด้วยว่า เป็นประเภทไหน แล้วเหมาะไหมถ้านำกระเบื้องส่วนนี้ไปปู ต้องบอกก่อนว่า กระเบื้องบางประเภทอาจไม่เหมาะปูในบางพื้นที่ อาทิ กระเบื้องสำหรับปูผนัง ไปปูพื้น แบบนี้ไม่เหมาะนะครับ แล้วจะทราบได้อย่างไร ว่ากระเบื้องนี้ เป็นประเภทไหน ถ้าเราไม่ทราบหรือไม่ชำนาญด้านนี้ ทางแก้คือ ถ้ามผู้เชียวชาญเลยครับ

เรามาดูตัวอย่างผลงานกระเบื้องใบไม้กันครับว่าเขาปูแบบไหนกัน เป็น CENTRAL PHUKET

 

จะหาซื้อได้จากไหน

สามารถซิ้อได้จาก เดอะตรีทัช ทั้ง สามสาขาด้วย มีทั้ง เดอะตรีทัช สาขา นนทบุรี สาขาขอนแก่น สาขาหลัก กรุงเทพ

เเผนที่ สาขาหลัก

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

style bangkok fair 2018

Style bangkok fair 2018

งาน Style BKK2018 ถูกจัดขึ้น ณ bitec bangna โดยภายในงานจะมีสินค้ามากมาย หลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่ถูกนำมาออกงานที่นี้ ทั้งนี้ เดอะตรีทัช ของเราก็ได้นำสินค้าไปออกงานด้วย พร้อมกับขอเสนอสุดพิเศษ ลดราคาสินค้า ถึง 25 %(สินค้าที่ร่วมรายการ)

 

ในบูทของเดอะตรีทัชนะครับ จะมีสินค้า ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องลายโบราณ กระเบื้องหกเหลี่ยม กระเบื้องเขียนลาย ทางเดอะตรีทัชนำไปออกหมดเลย

 

บรรยากาศ บางส่วน

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

กระเบื้องลายไม้ ร้านอาหาร

ความสวยของกระเบื้องลายไม้

เลี้ยงไม่ได้เลยครับว่า การตกแต่งร้านอาหาร หรือ Café สมัยนี้ สำคัญจริงๆ จะให้ได้ว่า ร้านอาหารส่วนมาก เขาจะแต่งในสไตล์ของตัวเอง เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้าน ณ ปัจจุบันถ้าร้านไหนสวย ลูกค้าเขาจะถ่ายรูปและ เช็คอิน ว่าเราอยู่ตรงนี้ ถ้าร้านสวย ก็กลายเป็นการ Promote ไปในตัวเลยก็ว่า ได้

ณ ตอนนี้การตกแต่งโดยใช้ กระเบื้องลายไม้ ในร้านอาหาร บริเวณพื้น หรือเรียกง่ายๆว่า การปูพื้นกระเบื้องลายไม้นั้น กำลังเป็นที่นิยม อย่างมาก เพราะด้วยสไตล์ของกระเบื้องลายไม้ สามารถเข้าได้ทุกสไตล์เลย แล้วแต่ดีไซส์ของเราเอง ไม่จำกัดเลยว่า จะเอากระเบื้องประเภทไหน มาตกแต่ง

ไอเดียการตกเเต่งร้านอาหาร โดย Pinterest

ผลงานกระเบื้องลายไม้ TTO-65003

มาดูความสวยงามของกระเบื้องปูพื้นลายไม้ สำหรับร้านอาหารว่าจะสวยขนาดไหน รหัส : TTO-65003

กระเบื้องลายไม้ ร้านอาหาร
กระเบื้องลายไม้ ร้านอาหาร
กระเบื้องลายไม้ ร้านอาหาร
กระเบื้องลายไม้ ร้านอาหาร

 

 

 

มาพูดถึงขนาดกันบ้าง ว่าถ้าเรามีร้านอาหาร และอยากตกแต่งจะใช้กระเบื้องลายไม้ขนาดไหน ต้องบอกว่า ขนาดที่นิยม คือ 15*60 นอกจากนี้ยังมีขนาด 15*90 100*20 และ 120*20 นะครับ แต่ต้องพูดก่อนว่ากระเบื้องลายไม้ แต่ละขนาดนั้น ก็เหมาะกับขนาดห้อง ขนาดพื้นที่นั้นๆด้วย อาทิ ถ้าขนาดห้องของคุณกว้าง คุณควรเลือกใช้ กระเบื้องลายไม้ ที่มีขนาดใหญ่ มากขึ้น เพราะถ้าใช้ขนาดเล็ก จะทำให้รอยต่อของกระเบื้องเยอะ จนทำให้ไม่สวยนั้นเอง แต่ถ้าถามว่าถ้าอยากใช้กระเบื้องลายไม้ขนาดเล็ก ปูในห้องใหญ่ได้ไหม ก็พูดว่าได้ ที่กล่าวไปก่อนหน้านั้น ว่า ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นที่เพราะ ลูกค้าสวนมาก ไม่ชอบในรอยต่อที่เยอะนั้นเอง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

กระเบื้องลาย TTO-65012

ผลงานกระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลาย TTO-65012

ผลงานกระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลาย TTO-65012
ผลงานกระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลาย TTO-65012

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เปลี่ยนสีกระเบื้อง

เปลี่ยนสีกระเบื้อง

เคยไหมครับที่อยากได้กระเบื้องลายสวยๆสัก 10 ตารางเมตร ลาย เเละราคา โดนใจเเล้ว เเต่สีกระเบื้องดันไม่ถูกใจเลย เรื่องแบบนี้เป็นกันเยอะ การเปลี่ยนสีกระเบื้องนั้นทำได้ยากนะครับ เพราะในการเปลี่ยนสี สีนั้นจำเป็นต้องมีในฐานข้อมูลสี ของร้านที่จำหน่ายกระเบื้องนั้นๆด้วย

จริงไหมที่เปลี่ยนสีกระเบื้องนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก

เเค่ 10 ตารางเมตร ขึ้นไป ก็เปลียนสีได้เเล้วครับผม ไม่ยากแบบที่ทุกท่านคิด เเละ ยังสามารถเปลี่ยนสี หรือ Mix สี ได้ตามใจชอบเลย การเปลี่ยนสีกระเบื้องเราเข้าใจดีกว่า “ถ้าจะตกเเต่งเเล้วทั้งที่ ก็อยากได้สีเเละลายที่ถูกใจ ” ดังนั้น กระเบื้องลายโบราณ Blezz นั้น สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ เพี่ยงเเค่ 10 ตารางเมตร ขึ้นไปเท่านั้น ท่านก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลย

ตัวอย่างการเปลี่ยนสีกระเบื้อง

เรียงกระเบื้อง แบบสีเเผ่น

 

อยากเข้ามาดูกระเบื้องลายโบราณจริงๆได้ไหม เเล้ว สามารถมาได้ที่ไหน

กระเบื้องลายโบราณถ้าท่านลูกค้าสนใจที่เข้ามาดูนั้น สามารถมาได้ ตาม เเผนที่ได้เลยครับ

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับว่ากระเบื้องลายโบราณที่ท่านสนใจ มีสินค้าอยู่หรือไม่ ได้ที่

Line:@thethreetouch โทร 02-3799065

Facebook กระเบื้องลายโบราณ Blezz ครับผม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

DEmark Desing Excellence Award 2018

DEmark Desing Excellence Award 2018

ตอนนี้ สินค้า กระเบื้องของเดอะตรีทัช ภายใต้ Brand Blezz ได้ทำการส่งเข้าประกวดในงาน DEmark Desing Excellence Award 2018 โดยงานนี้ จัดขึ้นที่ Siam paragon โซน Lifestyle Hall ชั้น 2 นะครับ

งาน DEmark Desing Excellence Award 2018 งานนี้จะเป็นเเหล่งร่วมสินค้าที่ถูกออกแบบ เเละคิดค้นขึ้นมาใหม่ซึ่งทุกท่านจะไม่เคยเห็นในท้องตลาดของอุตสหกรรมนั้นๆเเน่นอน เเละร่วมถึงกระเบื้อง ที่ Brands Blezz นำไปออกด้วยเช่นกัน

DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018

บรรยากาศภายใน Siam paragon โซน Lifestyle Hall ชั้น 2

DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018
DEmark Desing Excellence Award 2018
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

TCDC Thailand Creative & Design Center

TCDC Thailand Creative & Design Center

“วันนี้ เดอะตรีทัช กระเบื้องลายโบราณ Blezz ได้มีผลงานเข้าไปอยู่ในศูนย์ TCDC เเล้วนะครับ ถามว่า TCDC คืออะไร ถ้าเป็นในแนว ธุรกิจหรือองค์ความรู้ TCDC จะเป็นเเหล่งที่ให้ข้อมูลในเรื่องของข้อมูลในการหาไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการ นั้นเอง”

สินค้ากระเบื้องลายของเราที่เข้าไปอยู่ใน TCDC นั้นคือ กระเบื้องหกเหลี่ยมสเหมือ่นโมเสค,ที่รองจานลายโบราณ,กระเบื้องเขียนลาย โดยสินค้าของเราจะอยู่ บริเวณชั้น 2 ของ TCDC ในบริเวณ MCX Material ConneXion Bangkok นะครับผม

 

TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center

เเละในส่วนของ MCX Material ConneXion Bangkok จะมีวัตถุดิบอยู่เยอะพอสำควรเลยบริการพิเศษคือ จะมี Computer เอาไว้หาวัตถุดิบในห้องนั้นนะครับ

TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center
TCDC Thailand Creative & Design Center

โดยสถานที่นี้ จะบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ไม่แปลกเลยนะครับ เพราะว่าในนี้จะมีส่วนร่วมอะไรหลายๆอย่างมากมายเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น โซนหนังสือ ก็มี เป็นต้น คือ TCDC จะมีเเบ่งเป็น โซนเเบ่งเป็นชั้นๆเลยนะครับว่า ชั้นไหนเป็นอะไร

ถ้าใครสนใจอยากไปดูสินค้าของเราที่อยู่ TCDC สามารถไปได้นะครับ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

กระเบื้องลายหินอ่อน

กระเบื้องลายหินอ่อน

“หินอ่อนเป็นอีกหนึ่งวัสดุตกเเต่งบ้านที่หาได้จากธรรมชาติเเละยังเป็นที่นิยมในงานตกเเต่งไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆมากมายด้วยคุณสมบัติทนทานลวดลายสวยงามตามธรรมชาติทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีกำลังซื้อเพราะด้วยราคาที่ค่อนข้างเเพง”

ในตอนนี้เทคโนโลยีมากมายที่พัฒนามาเรื่อยๆทำให้บริษัททั้งเล็กเเละใหญ่ สามารถผลิตลวดลายที่เหมื่อนลายหินอ่อน ร่วมถึงคุณสมบัติที่ไม่เเตกต่างกัน เเต่สิ่งที่เพิ่มมานั้น ราคาที่ใครๆสามารถจับต้องได้ง่าย ไม่เเพงเหมื่อนเเต่ก่อนเเล้ว ทำให้คนส่วนมาก ใช้หินอ่อนในการตกเเต่ง มากยิ่งขึ้น เเละพบได้บ่อยใน ร้านอาหารสไตล์อิตาเลี่ยน ยุโรป เป็นต้น

กระเบื้องลายหินอ่อน

เป็นกระเบื้องที่ลอกเลียนมาจากหินอ่อนนั้นเองกระเบื้องหินอ่อนนั้นยังมีสีลวดลายที่เหมื่อนกันเเละมีสีให้เลือกเยอะเเถมไม่ผิดเพี้ยนอีกด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนได้มาเเทนที่หินอ่อนเเล้วจริงๆเพราะสิ่งที่ใครก็ชอบนั้นคือราคาที่สามารถจับต้องได้เเละสบายกระเป๋ากระเบื้องลายหินอ่อนจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่สถาปนิคผู้รับเหมาเเละลูกค้าบ้าน

ตัวอย่างผลงานเเละสินค้า กระเบื้องลายหินอ่อนแบบหกเหลี่ยม

 

กระเบื้องหินอ่อน

สั่งซื้อกระเบื้อง ลายหินอ่อน ได้ที่ Line@thethreetouch Facebook : กระเบื้องลายโบราณ Blezz โทร 02-3799065

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]